Ваш најсилен мускул и ваш најлош непријател е вашиот ум. Тренирајте го добро

Ваш најсилен мускул и ваш најлош непријател е вашиот ум. Тренирајте го добро