Умот е како вода. Кога е немирен, тешко се гледа. Кога е спокоен, сè станува јасно

Умот е како вода. Кога е немирен, тешко се гледа. Кога е спокоен, сè станува јасно