Не растеме кога нештата се лесни; растеме кога се соочуваме со предизвици

Не растеме кога нештата се лесни; растеме кога се соочуваме со предизвици