Кога сте тажни или вознемирени секогаш сетете се на следните мисли

Кога сте тажни или вознемирени секогаш сетете се на следните мисли