Вакцинацијата е р’бетот на целата фармацевтска индустрија

Вакцинацијата е р'бетот на целата фармацевтска индустрија