Последната фаза на лекувањето е користење на тоа што ви се случува вас за да им помогнете на другите луѓе

Последната фаза на лекувањето е користење на тоа што ви се случува вас за да им помогнете на другите луѓе