Како ЛЕД осветлувањето може да го загрози вашето здравје?

Како резултат на енергетската ефикасност, во голема мерка се случи голема транзиција кон користење на ЛЕД светилките како примарен извор на светлина во домовите. Во однос на тоа, функционалноста е неверојатна, намалувајќи ги енергетските потреби дури за 95 %, споредено со блескавите термални аналогни извори на осветлување.

Сепак, топлината што се создава од блескавите светилки, која е инфрацрвено зрачење, е всушност корисна за вашето здравје, а со тоа се исплати и повисоката цена. Постојат големи недостатоци на ЛЕД светилките кои не се земаат доволно сериозно во предвид. ЛЕД осветлувањето всушност може да биде едно од најважните електромагнетни зрачења на кои сте изложени секојдневно.

Ако одлучите да ги игнорирате новите сознанија, тоа може да резултира со сериозни долгорочни последици. Може да доведе до макуларна дегенерација поврзана со возраста, што е водечка причина за слепило во САД и други земји.

Исто така може да дојде и до влошување на други здравствени проблеми кои во основа се карактеризираат со митохондријална дисфункција, опфаќајќи широк спектар на заболувања од метаболички нарушувања до рак.

Што е светлината?

Дефиницијата за светлина, кога се работи за вештачки извори на светлина, е прилично различна. Видливата светлина се движи помеѓу 400 и 780 нанометри (nm), но „светлината“ е всушност повеќе од тоа што може да го види окото.

„Кога ќе ја погледнеме сончевата светлина, имаме многу поширок опсег на спектар, од околу 300 – 2 000 nm. За нашата пресметка на енергетска ефикасност, прави голема разлика ако зборуваме за овој широк природен опсег или ако зборуваме само за видливи перформанси.

Физичарите мислат дека инфрацрвеното зрачење е само топлинска загуба. Но од гледна точка на лекар, ова апсолутно не е точно; во последните 30 години објавени се стотици научни трудови за корисните аспекти на одреден дел од спектарот, кој се нарекува блиска инфрацрвена светлина или инфрацрвена А.“

Блиската инфрацрвена црвена светлина е од клучно значење за здравјето на митохондриите и окото

Не можете да ја почувствувате блиската инфрацрвена светлина како топлина и не можете да ја видите, но има големо позитивно влијание врз здравјето. Блиската инфрацрвена светлина е тоа што недостасува во нетермичките вештачки извори на светлина како ЛЕД.

Блиската инфрацрвена светлина влијае на вашето здравје на голем број важни начини. На пример, помага во подготовка на клетките од мрежницата за регенерација.

Бидејќи ЛЕД светилките имаат речиси никаква инфрацрвена светлина, а вишок на сина светлина што генерира реактивни кислородни видови (ROS), тоа објаснува зошто ЛЕД светилките се толку штетни за вашите очи и за целокупното здравје.

Хромофори се молекули што ја апсорбираат светлината. Во оптичкото ткиво присутен е прозорец што се движи од 600 – 1 400 nm, што значи дека е скоро целосно покриен со инфрацрвената А светлина од спектарот. Овој прозорец во оптичкото ткиво дозволува зрачењето да продре неколку сантиметри или барем 2,5 cm или повеќе во ткивото.

Хромофорите се наоѓаат во вашите митохондрии и во активираните молекули на водата. Во вашите митохондрии исто така е присутна и специфична молекула наречена цитохром с оксидаза, која е вклучена во создавањето на енергија во митохондриите. Аденозин трифосфат (АТП – ATP) – клеточна енергија – е крајниот производ.

ATP е горивото што им е потребно на вашите клетки за сите нивни најразлични функции, вклучувајќи транспорт на јони, синтетизирање и метаболизам. Неверојатно, вашето тело создава АТP секој ден колку вашата телесна тежина. И додека можете да преживеете неколку минути без кислород, доколку одеднаш сопре создавањето на ATP, ќе умрете за 15 секунди.

Заздравувањето на раните и процедурите против стареење ја користат блиската инфрацрвена светлина

Тоа значи дека диференцијата е во ред. Најголемиот дел од енергијата што се користи во метаболичките процеси доаѓа од храната. Но исто така има и термодинамичен аспект. Одржувањето на нормална телесна температура (37 степени Целзиусови или 98,6 степени по Фаренхајт) вклучува два механизми: создавање на енергија во вашите митохондрии од храната и фотонска енергија (блиско инфрацрвено зрачење од сончевата светлина и блескавите светилки) способна да навлезе длабоко во вашето ткиво, дури и преку облеката.

Аналогно наспроти дигитално осветлување

Исто така има разлика и помеѓу аналогните и дигиталните форми на извори на светлина.
ЛЕД лампите се форма на дигитално нетермичко осветлување додека блескавите и халогените светилки се аналогни термички извори на светлина.

„За еден систем што ги менува боите имате три различни ЛЕД светилки: црвена, зелена и плава, а интензитетот на тие три канали на боја треба да промени со цел да се добие различна боја, што на крајот се гледа од страна на окото. Контролата на излезниот интензитет на една ЛЕД светилка се реализира на дигитален начин бидејќи е многу тешко да се има низок интензитет во голем број различни чекори.

Затемнувањето на ЛЕД светилките е овозможено со т.н. пулс-ширина модулација, што значи дека ЛЕД светилките се вклучуваат до полн интензитет и потоа целосно се исклучуваат, а потоа повторно се вклучуваат. Значи имаме постојано вклучување и исклучување на фрекфенциите, кои се повисоки од тоа што нашето око е во можност да разликува. Но на клеточно ниво, клетките сè уште може да го забележат.
Тоа предизвикува треперење што не може да го перцепира 90 % од популацијата. Но сепак е биолошки активно. А треперењето е многу штетно за вашата билогија.“

Разбирање на опасностите од ЛЕД светилките

Најверојатно знаете досега дека сината светлина во вечерните часови го намалува создавањето на мелатонин во вашата пинеална жлезда. Но исто така имате и клетки во вашата мрежница кои се одговорни за создавање на мелатонин со цел да се регенерира мрежницата во текот на ноќта.

Ако користите ЛЕД светилки после зајдисонце, ги намалувате регенеративните и повратни капацитети на вашите очи.

Непотребно да се каже, со помалку регенерација ќе завршите со дегенерација. Во тој случај, дегенерацијата може да доведе до макуларна дегенерација поврзана со возраста, која е главна причина за слепило кај постарите лица. Сепак, тоа што повеќето луѓе не го земаат во предвид, изложеноста на ЛЕД светлина што не е избалансирана со целосна сончева светлина полна со црвените делови од спектарот е секогаш штетна за вашата биологија. А уште повеќе во текот на ноќта.

За да го заштите вашето здравје и вид, држете се до блескавите светилки

ЛЕД светилките се совршен пример како сами си наштетуваме на нашето здравје со инаку корисна технологија. Сепак, проактивно можеме да спречиме да настане штета со знаење. Како заклучок, навистина треба да ја ограничиме изложеноста на сина светлина, и за време на денот и во текот на ноќта.

За ноќна употреба, заменете ги вашите ЛЕД светилки со јасни блескави светилки или халогени блескави светилки со ниска волтажа кои функционираат на еднонасочна струја.

Исто така препорачувам и користење на заштитни очила од сина светлина по зајдисонце, дури и ако користите блескави светилки. Без овие промени, прекумерната сина светлина од ЛЕД светилките и електронските екрани ќе предизвика вашето тело прекумерно да создава реактивни кислородни видови, а ќе го намали создавањето на мелатонин, и во пинеалната жледа и во мрежницата, со што ќе спречи регенерација, а со тоа и ќе ја забрза дегенерацијата на вашиот вид.

„Да нагласиме уште едно нешто, не треба да бидеме загрижени за сината светлина што доаѓа од сонцето. Туку сината светлина, поединечната визуелна светлина со висока енергија (HEV) што доаѓа од ладни енергетски ефикасни нетермички извори на светлина. Тоа е тоа што го предизвикува проблемот, не сината светлина што доаѓа заедно со подолги бранови должини во вид на природен коктел кој го има корисниот близок инфрацрвен спектар.
Замените за светлина со потекло од нетермички извори на светлина се тие што предизвикуваат проблеми и треба да бидете паметни за да го избегнете тој Тројански коњ. Ако сакате да бидете безбедни, држете се до свеќите, држете се до блескавите сијалици.“ – вели Вунш.

д-р Меркола, експерт за природно здравје

Извори:

Burkhart, K., & Phelps, J. R. (2009). Amber lenses to block blue light and improve sleep: a randomized trial. Chronobiology international, 26(8), 1602–1612. https://doi.org/10.3109/07420520903523719

Gooley, J. J., Chamberlain, K., Smith, K. A., Khalsa, S. B., Rajaratnam, S. M., Van Reen, E., Zeitzer, J. M., Czeisler, C. A., & Lockley, S. W. (2011). Exposure to room light before bedtime suppresses melatonin onset and shortens melatonin duration in humans. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(3), E463–E472. https://doi.org/10.1210/jc.2010-2098

Holden, B. A., Fricke, T. R., Wilson, D. A., Jong, M., Naidoo, K. S., Sankaridurg, P., Wong, T. Y., Naduvilath, T. J., & Resnikoff, S. (2016). Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology, 123(5), 1036–1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006

Hysing, M., Pallesen, S., Stormark, K. M., Jakobsen, R., Lundervold, A. J., & Sivertsen, B. (2015). Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large population-based study. BMJ open, 5(1), e006748. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006748

Kayumov, L., Casper, R. F., Hawa, R. J., Perelman, B., Chung, S. A., Sokalsky, S., & Shapiro, C. M. (2005). Blocking low-wavelength light prevents nocturnal melatonin suppression with no adverse effect on performance during simulated shift work. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 90(5), 2755–2761. https://doi.org/10.1210/jc.2004-2062

Lawrenson, J. G., Hull, C. C., & Downie, L. E. (2017). The effect of blue-light blocking spectacle lenses on visual performance, macular health and the sleep-wake cycle: a systematic review of the literature. Ophthalmic & physiological optics : the journal of the British College of Ophthalmic Opticians (Optometrists), 37(6), 644–654. https://doi.org/10.1111/opo.12406

Lin, J. B., Gerratt, B. W., Bassi, C. J., & Apte, R. S. (2017). Short-Wavelength Light-Blocking Eyeglasses Attenuate Symptoms of Eye Fatigue. Investigative ophthalmology & visual science, 58(1), 442–447. https://doi.org/10.1167/iovs.16-20663

Sasseville, A., & Hébert, M. (2010). Using blue-green light at night and blue-blockers during the day to improves adaptation to night work: a pilot study. Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 34(7), 1236–1242. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2010.06.027

Sasseville, A., Paquet, N., Sévigny, J., & Hébert, M. (2006). Blue blocker glasses impede the capacity of bright light to suppress melatonin production. Journal of pineal research, 41(1), 73–78. https://doi.org/10.1111/j.1600-079X.2006.00332.x

Tosini, G., Ferguson, I., & Tsubota, K. (2016). Effects of blue light on the circadian system and eye physiology. Molecular vision, 22, 61–72.

van der Lely, S., Frey, S., Garbazza, C., Wirz-Justice, A., Jenni, O. G., Steiner, R., Wolf, S., Cajochen, C., Bromundt, V., & Schmidt, C. (2015). Blue blocker glasses as a countermeasure for alerting effects of evening light-emitting diode screen exposure in male teenagers. The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 56(1), 113–119. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.08.002

West, K. E., Jablonski, M. R., Warfield, B., Cecil, K. S., James, M., Ayers, M. A., Maida, J., Bowen, C., Sliney, D. H., Rollag, M. D., Hanifin, J. P., & Brainard, G. C. (2011). Blue light from light-emitting diodes elicits a dose-dependent suppression of melatonin in humans. Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 110(3), 619–626. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.01413.2009

Wood, B., Rea, M. S., Plitnick, B., & Figueiro, M. G. (2013). Light level and duration of exposure determine the impact of self-luminous tablets on melatonin suppression. Applied ergonomics, 44(2), 237–240. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.07.008