Премногу луѓе бројат калории, а премалку луѓе бројат хемикалии

Премногу луѓе бројат калории, а премалку луѓе бројат хемикалии