Најголемиот лек на сите времиња е да се научат луѓето како да не им треба лек

Најголемиот лек на сите времиња е да се научат луѓето како да не им треба лек