Ајде секогаш да се среќаваме со насмевка бидејќи насмевката е почеток на љубовта

Ајде секогаш да се среќаваме со насмевка бидејќи насмевката е почеток на љубовта