Тој што има здравје, има надеж; а тој што има надеж, има се

Тој што има здравје, има надеж; а тој што има надеж, има се