Попрво би платиле за здрава исхрана сега или за лекови подоцна?

Попрво би платиле за здрава исхрана сега или за лекови подоцна?