Нарачаните производи може да се платат во готовина откако нарачката ќе ви биде доставена, со платежна картичка и преку платежниот систем PayPal.

Податоците од Вашата платежна картичка кои ги внесувате при плаќањето, односно, купувањето, не се зачувуваат или пренесуваат преку нашите сервери. Трансакциите се процесираат преку платежниот систем на Вашата банка и платежниот систем PayPal со кој соработуваме. PayPal е серфитициран систем за процесирање на трансакции. Во моментот кога го вршите плаќањето и ги внесувате податоците од Вашата платежна картичка, истите се процесираат преку безбедносниот протокол на PayPal, а за нас не се видливи.

Врската со нашата веб-страница е заштитена со дигитален SSL сертификат издаден од Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA.

Испорака на производите се врши на адресата за достава наведена од страна на купувачот.

Производот се испраќа во рок од 24 часа, а како доставувач се користи Македонска пошта.
Доставувањето се врши во период од 2 до 7 дена.

Содржините објавени на веб страната на „Здрава Исхрана“ се состојат од сопствени содржини, содржини од партнери / извори / автори кои се користат со нивна дозвола. Содржините на веб страната и услугите се заштитени со авторски права. Менувањето, позајмувањето, продажбата или дистрибуцијата на таквите содржини се можни само со претходна писмена дозвола од „Здрава Исхрана“ или сопствениците на содржините кои „Здрава Исхрана“ ги објавува со дозвола од партнерите и други издавачи. Доколку корисникот смета дека дошло до повреда на авторските права на веб страната, должен е да нè извести.