Ако во супермаркетите има дел за здрава храна, тогаш што е со останатиот дел од храната што се продава таму?

Ако во супермаркетите има дел за здрава храна, тогаш што е со останатиот дел од храната што се продава таму?