Личноста што зема лек мора да се опорави два пати. Еднаш од болеста и еднаш од лекот

Личноста што зема лек мора да се опорави два пати. Еднаш од болеста и еднаш од лекот