КАТЕГОРИЈА
ПОДРЕДИ ПО
ФОРМАТ
чисти филтри

Натриум бикарбонат (сода бикарбона) – најдобар пријател на секој пациент со рак

Канцерозните клетки имаат пониска pH од околното ткиво. Третманот на рак со натриум бикарбонат се базира на покачување на вредноста на pH. Како да не беше доволно понижувачко ...