Престанете да користите паста за заби со флуор

Во 2014-тата година, едно историско истражување покажа дека флуорот предизвикува широк спектар на невролошки развојни аномалии. Истражувањето претходно покажа дека серија на хемикалии – олово, метилжива, полихлорирани бифенили, арсен и толуен – се виновници за невротоксичност. Сепак, подоцнежно истражување го додаде и флуорот на листата.

Извадоци од истражувањето

„Невролошките развојни аномалии, вклучувајќи аутизам, синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, дислексија, како и други когнитивни нарушувања, погодуваат милиони деца низ светот, а застапеноста на некои дијагнози се чини дека се зголемува. Индустриските хемикалии што го оштетуваат мозокот во развој се наоѓаат помеѓу познатите причини за зголемување на преваленцата. Во 2006-тата година направивме систематски преглед и идентификувавме пет индустриски хемикалии како развојни невротоксини: олово, метилжива, полихлорирани бифенили, арсен и толуен. Од 2006-тата година наваму, епидемиолошки испитувања документираа шест дополнителни развојни невротоксини – манган, флуор, хлорпирифос, дихлор-дифенил-трихлоретан, тетрахлоретилен и полибромирани дифенил етери.

Претпоставуваме дека уште повеќе невротоксини остануваат неоткриени. За да се превенира пандемијата на развојна невротоксичност, предлагаме глобална стратегија за превенција.“

Извор: Невробихејвиорални ефекти на токсичност во развојот (Grandjean, P., Landrigan, P. J. (2014). Neurobehavioural effects of developmental toxicity. Lancet Neurol 2014; 13: 330–3)

Интервју со д-р Дејвид Кенеди

Д-р Дејвид Кенеди вели дека не постои такво нешто како безбедна доза на флуор. Изјавува дека дури и ако користите флуорирана паста за заби и ја плукнете, истражувањата покажуваат дека вредностите на флуор во крвта се зголемуваат. Што му прави тоа на здравјето на децата и на вашето здравје?

Новинар: Ако има начин како да се каже дека знаете дека Х количина на флуор предизвикува Х количина на рак и тоа е линеарно, дали би било безбедно да се претпостави дека не постои безбедна вредност за флуоризација на водата?

Д-р Дејвид Кенеди: Мислам дека тоа е точно. Како што д-р Маркус објаснува во филмот – како научник, кој е начинот да развиете безбедна вредност на изложеност? Вели дека тој не знае како би пристапил, но мисли дека најверојатно ќе заврши како оловото. Кога нула количина е количината на која што треба да сте изложени.

Бидејќи причината поради што го спомнува оловото е, како прво, д-р Маркус беше човекот што го извади оловото од водата и, второ, флуорот е потоксичен од оловото. Затоа ако денес сите се загрижени за оловото, тогаш зошто нашите деца да не ги мијат забите со нешто уште полошо од оловото? Тоа е лудо!

Исто како арсенот и ако измислев паста за заби со арсен ќе кажевме: „Заштитени сте бидејќи ќе го плукнете.“ Но не можете да исплукате некои нешта од Вашата уста. Ако ги измерите вредностите на флуор и му дадете на дете паста за заби колку зрно грашок или му направите локален третман со флуор во стоматолошка ординација, неговите вредности на флуор ќе се зголемат. Дури и ако го надгледувате и го натерате да исплука, неговите вредности на флуор во крвта се зголемуваат бидејќи Вашата уста апсорбира сè што влегува во неа. Моралот на таа приказна е дека не треба да ставате ништо во устата на детето што не би го ставиле за вечера. Ако не е храна, ако не е хранлива материја, не припаѓа во устата на детето.

За македонски превод притиснете на „CC“.

You have successfully subscribed to the newsletter

Се појави грешка. Обиди се повторно.

Здрава Исхрана will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.